ملی

فرهنگی

روزبیست ونه فروردین یعنی روزارتش برای نظامیان ارتشی ثمری که ندارد هیچ بلکه برای تعدادی از انان باعث زحمت هم میشود.وضعیت ارتش در برابرنهادغیررسمیی مثل سپاه اصلا قابل مقایسه نمیباشد ارتش ازیک دیسپلین استاندارد بین الملی بخوردارمیباشد اما سپاه یک دیسیپلین من دراوری وتقریبامشابه نظامیان روسی میباشدبرعکس ارتش که ساختارش کلا غربی وامریکایست .دقیقا  اختلاف سپاه با ارتش از این نقطه اغاز میشود وپیدایش سپاه بیشتر از دلایل دیگر به خاطر مهار قدرت نظامی ارتش وحفاظت جمهوری اسلامی در برابر  خطر نظامی ارتشی میباشد که بنیانش شاهنشاهیست ودیسپلینش هم غربی برخلاف سپاه                                       اما اکنون بعداز سی وشش سال ارتش به فلاکت افتاده وسپاه هم در داخل درتمام امور دخالت میکند وهم درخارج از مرزها ملل دیگر رابه جان هم انداخته نمونه اش عراق وسوریه ولبنان و....عملکرد سپاه در داخل به چهاربخش عمده تقسیم میشود لازم به ذکر میدانم که قبل ازتشریح بیان کنم که برابر قانون اساسی دخالت نیروهای مسلح درامورسیاسی ممنوع میباشد۱-سیاسی۲-امنیتی۳-اجتماعی۴-اقتصادی سباه در تمام شرایط خود را محق به دخالت میداند شرایط سیاسی مملکت در این روزها به گونه ای میباشد که اظهار نظر سازمانها و نفرات غیر مسول لطمه به دیبلماسی وتعامل جمهری اسلامی با دنیا خواهد زد. اظهارات اخیر جانشین سباه در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما باعث تنش در مذاکره ایران با 5بعلاو ی یک میشود .که صد البته نشان از سرکشی سباه از دستورات رهبری بوده که همیشه حمایت خود را از مذاکره کنندگان اعلام داشته اندمعذالک از صحبت های جانشین سباه چنین میشود استنباط کرد که انها کاملا خود را مستقل دانسته وتابع حکومت نبوده بلکه خودرا تعیین کننده سیاستهای نظام میدانند واگر کسی مخالف میل انان عمل کند یا خاین وطن فروش است یا مفسد فی الرض که متاسفانه ین تصور را نسبت به ارتش هم دارند البته بیش امدن جنین شرایطی از میدان خالی کردن وبی لیاقتی فرماندهان ارتش میباشدکه عرصه سیاست واظهار نظر در مورد مسایل حساس ملی را خالی گذاشته اند از انجا که این فرماندهان در ارتش به خاطر جا ومقام خود حاضر به واکنش های سیاسی نیستند میدان برای سباه خالی و امور نظامی مملکت کلا در دست انها بوده وتمام امتیازات مثبت را به نفع خودو برسنل از حکومت دریافت داشته اند واز این دخالت بهره برداری اقتصادی و اجتماعی ونظامی میکنند 2-امنیتی در ماههای اول انقلاب گاردهای مختلفی درفقدان نیروهای نظامی برای ایجاد امنیت مملکت ومردم در نهادها و ارگانها تشکیل شدازانجاکه ا ین گاردها رااشخاص مختلفی تشکیل داده بودند در خیلی از موارد بین انها تنش بوجود میامدکه بالاخره در سال58 به فرمان ایت الله خمینی همه این گاردها به یک نهاد به اسم سباه باسدارن انقلاب اسلا می تبدیل شد وفرماندهی ان از دولت موقت سلب وبه شوری انقلاب واگذار گردید از ان زمان تا کنون با گسترش فعالیتهای خود در امور امنیتی به یک نهاد فرا حکومتی تبدیل گردیده است به گونه ای که خود دارای سازمان حفاظت اطلاعات میباشد وخود در کشور وخارج کشور مجزا از وزارت اطلاعات عمل مینماید . ودر مواردی ااز اعتراضات خیابانی هم یگانهایی از سباه به صورت مخفی عمل میکنند وتعدادی هم به عنوان مدافعان ولایت وبا لباس شخصی وسوای نیروی انتظامی به مقابله با معترضان می بردازند این در حالی ست که هیج واکنشی از طرف ارتش در این موارد صورت نمیگیرد وهمین امر باعث شده تا در اذهان عمومی اعتباری نسبت به ارتش قایل نباشند از انجا که سباه بر تمامی اطلاعات اعم از سیاسی واقتصادی واجتماعی اشراف دارد لذا عمل کرد این نهاد در مسایل مختلف مملکتی اکثر اوقات به واقعیت نزدیکتر بوده وقدرت تصمیم درست رابه اتاق فکرش خواهد داد چنانجه برای دست یابی به این مهم بیشترین سهام مخابرات ایران به سباه واگذار شد چونکه اتاق فکر سباه به خوبی میداند که دنیای امروز با ارتباطات مخابراتی درامیخته وسهل الوصول ترین راه برای کسب اطلاعات همین مخابرات است این در حالیست که در ارتش هنوز افکار رضاخانی مرسوم بوده وبه هیچ اطلاعات مفید وموثمر ثمر ی دسترسی ندارند وفرماندهان هنوز اندر خم افسر ودرجه دارش گرفتارندومیترسند که در جهت اسایش خود و برسنلشان گامی بردارندکه مبادا با بیرون امدن از اتاقهای فرماندهیشان خط اتوی لباس فرنچشان بشکند به قول قدیمی ها افتابه لگن هفت دست شام ونهار هیچی.

+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۴ساعت 0:33  توسط علی پالیز  |